CENNIK

CENNIK

Uzdrowiskowego leczenie sanatoryjne dorosłych

W „Uzdrowisku Rymanów” S.A. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych realizowane jest w obiektach:

–  Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”,
–  Sanatorium Uzdrowiskowe „Anna – Staś”
–  Sanatorium Uzdrowiskowe „Gołąbek-Opatrzność”.

Wykwalifikowana kadra medyczna lekarzy specjalistów dostosowuje program leczenia dla każdego pacjenta indywidualnie, tak aby leczenie sanatoryjne przyniosło jak najlepsze efekty.
Pacjenci w ramach skierowania mogą korzystać z różnorodnych zabiegów z zakresu balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, termoterapii oraz masaży leczniczych. Pobyt w ramach skierowania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych trwa 21 dni, Rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.

Uzdrowiskowego leczenie sanatoryjne dorosłych

Skierowanie na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne wystawia lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego. Skierowanie to należy dostarczyć do odpowiedniego pod względem zamieszkania Oddziału NFZ osobiście lub listownie, w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Od 17 marca 2023 r. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może również wystawić
e-skierowanie, które jest automatycznie przekazywane do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Skierowanie zarówno papierowe jak i elektroniczne, przesłane do Oddziału NFZ zostaje poddane ocenie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie papierowej,
o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego bądź odmowie zostanie poinformowany listownie przez Oddział NFZ, do którego zostało złożone skierowanie. 
Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej, o wszystkich etapach przetwarzania skierowania będzie informowany za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub poprzez otrzymaną wiadomość na wskazany numer telefonu, bądź też na adres poczty elektronicznej. Pacjent, który złożył skierowanie w formie elektronicznej, ma możliwość otrzymywania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania jego skierowania od oddziału NFZ w postaci papierowej, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy złożył taką dyspozycję.
Jeśli skierowanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pacjent zostanie powiadomiony przez Oddział NFZ o terminie i miejscu leczenia co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Wyjeżdżając na leczenie należy ze sobą zabrać:
   – potwierdzone przez OW NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
   – dowód tożsamości,
   – wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne
z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem
w Uzdrowisku
   – stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
   – strój umożliwiający udział w zabiegach leczniczych (strój sportowy, obuwie sportowe, itp.)

Opłaty obowiązkowe, które ponosi pacjent korzystający z leczenia sanatoryjnego:
   – częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z późniejszymi zmianami. ( Link do rozporządzenia),
   – opłata uzdrowiskowa w wysokości 5,00 zł za każdy dzień pobytu, zgodnie z Uchwałą nr LXXX/691/2023 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 21 kwietnia 2023 roku (pobierana gotówką).
Pacjent może również skorzystać z usług dodatkowych, oferowanych przez Uzdrowisko według obowiązującego cennika (link do cennika usług dodatkowych)

Ważne: skierowania w formie papierowej można wystawiać do 30 czerwca 2023 r. Od 1 lipca 2023 r. obowiązują tylko e-skierowania.

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content