CENNIK

CENNIK

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

   – o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
   – o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
   – o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

   1. W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum pomocy należy pobrać i złożyć „Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenia o niepełnosprawności.

   2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń pacjenta, określonych we wniosku lekarskim.

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/18/0013/22 ważny do dnia 02.04.2025r. i może organizować turnusy usprawniająco – rekreacyjne dla pacjentów ze schorzeniami:
   – z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
   – z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
   – z upośledzeniem umysłowym;
   – z padaczką;
   – ze schorzeniami układu krążenia;
   – z chorobami reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego.
   – z chorobami neurologicznymi
   – z otyłością

Wykaz obiektów ,,Uzdrowiska Rymanów” S.A. posiadających wpis do Rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Szpital Uzdrowiskowy „ESKULAP”

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0006/22 ważny do dnia 02.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością

Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT”

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0005/22 ważny do dnia 02.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami układu moczowo-płciowego u dzieci

Sanatorium Uzdrowiskowe „MARIA”

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0004/22 ważny do dnia 04.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,ANNA”

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0001/22 ważny do dnia 01.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością

Obiekt „ŚWITEZIANKA”

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0002/21 ważny do dnia 30.03.2024r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo – płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością

W ramach turnusu rehabilitacyjnego zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór lekarski, całodobową opiekę pielęgniarską, 4 zabiegi lecznicze dziennie (w tym inhalację solankową) oraz  program kulturalno-oświatowy i zajęcia specjalistyczne, uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.

Terminy przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci należy uzgadniać z Biurem Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 574 61 lub 13 43 57 755.

Skip to content