CENNIK

CENNIK

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

   W „Uzdrowisku Rymanów” S.A. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat realizowane jest w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit”.
   Wykwalifikowana kadra medyczna lekarzy specjalistów dostosowuje program leczenia dla każdego dziecka indywidualnie, tak aby szpitalne leczenie uzdrowiskowe przyniosło jak najlepsze efekty. Pacjenci w ramach skierowania mogą korzystać z różnorodnych zabiegów z zakresu balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, termoterapii oraz masaży leczniczych.
   Pobyt w ramach skierowania na uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci trwa 27 dni i jest bezpłatny. Rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.
Skierowanie na uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to należy dostarczyć do odpowiedniego pod względem zamieszkania Oddziału NFZ osobiście lub listownie, w terminie 30 dni od daty wystawienia.

  Od 17 marca 2023 r. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może również wystawić e-skierowanie, które jest automatycznie przekazywane do oddziału  Narodowego Funduszu Zdrowia.
   Skierowanie zarówno papierowe jak i elektroniczne, przesłane do Oddziału NFZ zostaje poddane ocenie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
   Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie papierowej, o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego bądź odmowie zostanie poinformowany listownie przez Oddział NFZ, do którego zostało złożone skierowanie.
   Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej, o wszystkich etapach przetwarzania skierowania będzie informowany za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub poprzez otrzymaną wiadomość na wskazany numer telefonu, bądź też na adres poczty elektronicznej. Pacjent, który złożył skierowanie w formie elektronicznej, ma możliwość otrzymywania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania jego skierowania od oddziału NFZ w postaci papierowej, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy złożył taką dyspozycję.
   Jeśli skierowanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pacjent zostanie powiadomiony przez Oddział NFZ o terminie i miejscu leczenia co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Happy family: mother, father, children son and  daughter on nature  on sunset

   Wyjeżdżając na leczenie należy ze sobą zabrać:
   –  potwierdzone przez OW NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
   –  wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w Uzdrowisku
   – stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
   – strój umożliwiający udział w zabiegach leczniczych (strój sportowy, obuwie sportowe, itp.)

Dzieci przebywające na leczeniu uzdrowiskowym mają możliwość kontynuowania nauki w szkole sanatoryjnej (link).

Ważne: skierowania w formie papierowej można wystawiać do 30 czerwca 2023 r. Od 1 lipca 2023 r. obowiązują tylko e-skierowania.

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content