CENNIK

CENNIK

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci

   „Uzdrowisko Rymanów” S.A. oferuje pobyty dla najmłodszych pacjentów w ramach skierowania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej. Pobyty te realizowane są w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Anna-Staś”(link do obiektu).
   Wykwalifikowana kadra medyczna lekarzy specjalistów dostosowuje program leczenia dla każdego dziecka indywidualnie, tak aby leczenie uzdrowiskowe przyniosło jak najlepsze efekty. Mali pacjenci w ramach skierowania mogą korzystać z różnorodnych zabiegów z zakresu balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, termoterapii oraz masaży leczniczych. 

   Pobyt w ramach skierowania na uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci trwa 21 dni. Rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia
pobytu.

2

Skierowanie na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to należy dostarczyć do odpowiedniego pod względem zamieszkania Oddziału NFZ osobiście lub listownie, w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Od 17 marca 2023 r. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może również wystawić
e-skierowanie, które jest automatycznie przekazywane do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Skierowanie zarówno papierowe jak i elektroniczne, przesłane do Oddziału NFZ
zostaje poddane ocenie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie papierowej,
o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego bądź odmowie zostanie poinformowany listownie przez Oddział NFZ, do którego zostało złożone skierowanie.
Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej, o wszystkich etapach przetwarzania skierowania będzie informowany za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub poprzez otrzymaną wiadomość na wskazany numer
telefonu, bądź też na adres poczty elektronicznej. Pacjent, który złożył skierowanie w formie elektronicznej, ma możliwość otrzymywania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania jego skierowania od oddziału NFZ w postaci papierowej, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy złożył taką dyspozycję.
Jeśli skierowanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pacjent zostanie powiadomiony przez Oddział NFZ o terminie i miejscu leczenia co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Wyjeżdżając na leczenie należy ze sobą zabrać:
   – potwierdzone przez OW NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
   – wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w Uzdrowisku
   – stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
   – strój umożliwiający udział w zabiegach leczniczych (strój sportowy, obuwie sportowe, itp.)

Pobyt dla dziecka w ramach skierowania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne jest bezpłatny, natomiast opiekun ponosi pełną odpłatność za swój pobyt według obowiązującego w Uzdrowisku cennika (link do cennika).
Zarówno dziecko jak i opiekun ponoszą koszty opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,00 zł za każdy dzień pobytu, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2019 roku.
Pacjent przebywający na leczeniu może skorzystać z usług dodatkowych, oferowanych przez Uzdrowisko według obowiązującego cennika (link do cennika usług dodatkowych)

Ważne: skierowania w formie papierowej można wystawiać do 30 czerwca 2023 r. Od 1 lipca 2023 r. obowiązują tylko e-skierowania.

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content