CENNIK

CENNIK

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

W „Uzdrowisku Rymanów” S.A. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci realizowane jest w Zakładzie Przyrodoleczniczym Szpitala i Sanatorium Uzdrowiskowego „Eskulap”. Pacjenci w ramach skierowania mogą korzystać z różnorodnych zabiegów z zakresu balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, termoterapii oraz
masaży leczniczych.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Skierowanie na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to należy dostarczyć do odpowiedniego pod względem zamieszkania Oddziału NFZ osobiście lub listownie, w terminie 30 dni od daty wystawienia, z dołączoną informacją o wybranym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.
Od 17 marca 2023 r. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może również wystawić e-skierowanie, które jest automatycznie przekazywane do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie zarówno papierowe jak i elektroniczne, przesłane do Oddziału NFZ zostaje poddane ocenie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie papierowej, o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego bądź odmowie zostanie poinformowany listownie przez Oddział NFZ, do którego zostało złożone skierowanie.
Pacjent, który wysłał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej, o wszystkich etapach przetwarzania skierowania będzie informowany za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub poprzez otrzymaną wiadomość na wskazany numer
telefonu, bądź też na adres poczty elektronicznej. 

Pacjent, który złożył skierowanie w formie elektronicznej, ma możliwość otrzymywania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania jego skierowania od oddziału NFZ w postaci papierowej, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy złożył taką dyspozycję.

Czado_055306a

Jeśli skierowanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pacjent zostanie powiadomiony przez Oddział NFZ o terminie i miejscu leczenia co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Wyjeżdżając na leczenie należy ze sobą zabrać:

  • – potwierdzone przez OW NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • – dowód tożsamości,
  • – wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w Uzdrowisku
  • – strój umożliwiający udział w zabiegach leczniczych (strój sportowy, obuwie sportowe, itp.)


Ważne: skierowania w formie papierowej można wystawiać do 30 czerwca 2023 r. Od 1 lipca 2023 r. obowiązują tylko e-skierowania.

Skip to content