CENNIK

CENNIK

Skierowanie PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

IMG_7852 PanoramaM

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1.  W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum pomocy należy pobrać i złożyć „Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenia o niepełnosprawności.

  2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń pacjenta, określonych we wniosku lekarskim.

    „Uzdrowisko Rymanów” S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/18/0013/22 ważny do dnia 02.04.2025r. i może organizować turnusy usprawniająco – rekreacyjne dla pacjentów ze schorzeniami:

   – z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
   – z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

   – z upośledzeniem umysłowym;
   – z padaczką;
   – ze schorzeniami układu krążenia;
   – z chorobami reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego.
   – z chorobami neurologicznymi
   – z otyłością

Wykaz obiektów ,,Uzdrowiska Rymanów” S.A. posiadających wpis do Rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON:

  1. Szpital Uzdrowiskowy „ESKULAP” – wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0006/22 ważny do dnia 02.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

   – z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
   – z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
   – z upośledzeniem umysłowym
   – z padaczką
   – ze schorzeniami układu krążenia
   – z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
   – z chorobami neurologicznymi
   – z otyłością

  2. Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” – wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0005/22 ważny do dnia 02.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

   – z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
   – z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
   – z upośledzeniem umysłowym
   – z padaczką
   – ze schorzeniami układu krążenia
   – ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi
   – z chorobami układu moczowo-płciowego u dzieci
   – z otyłością

  3.Sanatorium Uzdrowiskowe „MARIA” – wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0004/22 ważny do dnia 04.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

   –  z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
   – z upośledzeniem umysłowym
   – z padaczką
   – ze schorzeniami układu krążenia
   – z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
   – z chorobami neurologicznymi
   – z otyłością

  4.Sanatorium Uzdrowiskowe ,,ANNA” – wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0001/22 ważny do dnia 01.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

   – z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
   – z upośledzeniem umysłowym
   – z padaczką
   – ze schorzeniami układu krążenia
   – z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
   – z chorobami neurologicznymi
   – z otyłością

  5.Obiekt „ŚWITEZIANKA” – wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0002/21 ważny do dnia 30.03.2024r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

   – z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
   – z upośledzeniem umysłowym
   – z padaczką
   – ze schorzeniami układu krążenia
   – z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
   – z chorobami neurologicznymi
   – z otyłością

W ramach turnusu rehabilitacyjnego zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór lekarski, całodobową opiekę pielęgniarską, 4 zabiegi lecznicze dziennie (w tym inhalację solankową) oraz  program kulturalno-oświatowy i zajęcia specjalistyczne, uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.

Terminy przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci należy uzgadniać z Biurem Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 574 61 lub 13 43 57 755.

Aby skorzystać z dofinansowania, należy udać się do odpowiedniego centrum lub ośrodka pomocy rodzinie w zależności od miejsca zamieszkania. Tam należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”. Wniosek lekarza jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia, a do niego należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, poinformować centrum lub ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Turnus musi być prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek, w którym odbywać się będzie turnus, również musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Uzdrowisko Rymanów S.A. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/18/0011/19 ważny do dnia 01.04.2022 r. Uzdrowisko oferuje turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych w różnych profilach, m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, padaczką

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content