CENNIK

CENNIK

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

   W „Uzdrowisku Rymanów” S.A. funkcjonuje oddział rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych. Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Eskulap”.
   Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych wynosi do 3 tygodni, średnio wykonywanych jest 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego pacjenta, przez 6 dni w tygodniu.
   Wykwalifikowana kadra medyczna ustala program leczenia dla każdego pacjenta indywidualnie, tak aby prowadzona rehabilitacja przyniosła jak najlepsze efekty. Pacjenci w ramach skierowania mogą korzystać z różnorodnych zabiegów z zakresu balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, termoterapii oraz masaży leczniczych. Rehabilitacji sprzyja również wyjątkowy mikroklimat Rymanowa-Zdroju, mający działanie silnie bodźcowe oraz wspomagający leczenie chorób układu oddechowego.

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

Zasady przyjęć:
Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawia:
   – lekarz oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, jak również
   – lekarz poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, poradni alergologicznej oraz chirurgii klatki piersiowej.
Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiane są tylko w formie elektronicznej.

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej – część VIII kodu resortowego 4310

   Pacjent dokonuje rejestracji posiadanego skierowania w Szpitalu i Sanatorium
Uzdrowiskowym „Eskulap”, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej, poprzez podanie nr PESEL, kodu dostępu oraz numeru telefonu lub e-mail.
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.           Osoba dokonująca rejestracji podaje planowany termin rozpoczęcia rehabilitacji.

Dane kontaktowe w sprawie przyjęcia na oddział:

Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „ Eskulap”
ul. Parkowa 5 38 – 481 Rymanów Zdrój
tel/fax: 13 435 71 08 w. 131

e-mail: rehabilitacja@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content