CENNIK

CENNIK

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

   W „Uzdrowisku Rymanów” S.A. funkcjonuje oddział stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej. Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit”. 

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach
stacjonarnych wynosi do 6 tygodni, średnio wykonywanych jest 5 rodzajów zabiegów
dziennie u każdego pacjenta.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Zasady przyjęć

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawia:
   – lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego,
neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego,
geriatrycznego oraz
   – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – lekarz poradni rehabilitacyjnej,
urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
   Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca
rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.
   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiane są tylko w formie elektronicznej.
Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – część VIII kodu resortowego 4300

Pacjent dokonuje rejestracji posiadanego skierowania w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit”, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej, poprzez podanie nr PESEL, kodu dostępu oraz numeru telefonu lub e-mail.
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin rozpoczęcia rehabilitacji.

Dane kontaktowe:

Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”
38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Leśna 4
Telefon: 13 43 57 231  do 235 wew. 514
e-mail: zimowit2@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content