CENNIK

CENNIK

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

  Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Świtezianka” udziela świadczeń pacjentom wymagającym kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W ramach skierowania dochodzący na
zabiegi Pacjenci mogą skorzystać z pakietu świadczeń rehabilitacyjnych, które są  w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

   Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka dziennego wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio wykonywanych jest 5 zabiegów dziennie u każdego Pacjenta.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

Zasady przyjęć

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia:
   – lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego,
lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz 

 – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych. 

   Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiane są tylko w formie elektronicznej.

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – część VIII kodu resortowego 2300

   Pacjent dokonuje rejestracji posiadanego skierowania w Biurze Obsługi Kuracjusza osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej, poprzez podanie nr PESEL, kodu dostępu oraz numeru telefonu lub e-mail.
   Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.   

   Osoba dokonująca rejestracji podaje termin rozpoczęcia rehabilitacji.
   Zalecamy, aby pacjent zabrał ze sobą strój sportowy oraz ręcznik.

Dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Kuracjusza: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 53
Telefon: 13 43 57 461 lub 13 43 57 755
e-mail: biurouslug@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content