CENNIK

CENNIK

Rehabilitacja lecznicza w schorzeniach narządu ruchu

Rehabilitacja lecznicza w schorzeniach narządu ruchu to jeden z najważniejszych elementów procesu leczenia. Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Świtezianka” w Rymanowie oferuje kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

W ramach leczenia pacjenci mają dostęp do pakietu świadczeń rehabilitacyjnych, które są w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi minimum 3 tygodnie, podczas których pacjenci wykonują średnio 5 zabiegów dziennie.

IMG_7831 PanoramaR

Pobyt pacjentów w ośrodku dziennym to nie tylko czas leczenia, ale także czas relaksu i odpoczynku. Do dyspozycji pacjentów jest wygodny pokój wypoczynkowy.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych. Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.

Rejestracja w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Świtezianka” odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Pacjenci mogą dokonać rejestracji osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Wraz ze skierowaniem pacjenci powinni dostarczyć oryginał dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.

Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 10 stycznia 2022 r. pacjenci będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej. Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Świtezianka” zapewnia kompleksową rehabilitację pacjentów w schorzeniach narządu ruchu, pomagając im powrócić do zdrowia i poprawić jakość życia.

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content