CENNIK

CENNIK

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

   Rehabilitacja kardiologiczna realizowana w Podkarpackim Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „POLONIA”.
   Rehabilitacja ta jest kontynuacją leczenia pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, przebytych zawałach oraz z niewydolnością serca.
   Jest to działanie kompleksowe obejmujące edukację, opiekę medyczną i psychologiczną oraz dostosowany do stanu zdrowia i możliwości chorego wysiłek fizyczny. Konieczne w rehabilitacji po zawale, czy po operacji serca są także zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych.
   Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „POLONIA” oferuje rehabilitację na najwyższym poziomie opartą o standardy Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
    Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zapewniona jest przez doświadczony zespół w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog oraz dietetyk.
   W ramach NFZ prowadzimy Rehabilitację Kardiologiczną Stacjonarną oraz Koordynowaną Opiekę Specjalistyczną dla pacjenta po zawale serca: KOS-ZAWAŁ.

885219_512724248821977_154134299_o
1456778_545779832183085_1151578208_n

 Warunkiem przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest e-skierowanie oraz kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego.
   Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych powinna rozpocząć się jak najszybciej max do 56 dni od wypisu z ośrodka ostrej fazy.
   Czas trwania tej rehabilitacji może wynosić do 5 tygodni u osób z odpowiednimi chorobami współistniejącymi.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną stacjonarną może wystawić oddziałał:
   – kardiologii
   – kardiochirurgii
   – chorób wewnętrznych oraz
   – lekarz poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej jako kontynuację leczenia szpitalnego.
W ramach programu KOS-ZAWAŁ pacjent zostaje skierowany z oddziału kardiologii, który pełni rolę koordynatora.
Aktualnie współpracujemy z 4 ośrodkami:
   – Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii – Intercard Krosno
   – Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych – GVM Carint Sanok
   – Polsko-Amerykańskie Serca – Centrum Sercowo-Naczyniowe w Mielcu
   – Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii – Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
   Po przyjęciu następuje kwalifikacja wstępna, stratyfikacja ryzyka, określenie modelu rehabilitacji D, N, C, B, A
W tym celu przeprowadza się niezbędną diagnostykę :
   – badanie lekarskie podmiotowe, przedmiotowe
   – ekg
   – echokardiografia
   – ocena wydolności fizycznej (test korytarzowy, próba wysiłkowa na bieżni lub
   – cykloergometrze rowerowym, lub badanie ergospirometryczne).
   – 24 godzinne monitorowanie ciśnienia metodą Holtera
   – RTG klatki piersiowej
   – badania laboratoryjne

W ramach rehabilitacji oferujemy:
Kinezyterapię:
   – gimnastyki oddechowe indywidualne i grupowe
   – gimnastyki ogólnousprawniające indywidualne i grupowe,
   – trening marszowy w tym trening z przyborami (Nordic Walking)
   – monitorowany trening rowerowy interwałowy, ciągły
   – ćwiczenia czynne wolne
   – trening stacyjny, oporowy
Fizykoterapię:
   – laser
   – pole magnetyczne
   – masaż ręczny
   – lampa sollux
Dążymy do osiągnięcia następujących efektów rehabilitacji kardiologicznej:
   – modyfikacja czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca;
   – zwiększenie aktywności fizycznej;
   – zaprzestanie palenia tytoniu;
   – obniżenie wartości ciśnienia tętniczego;
   – zmniejszenie masy ciała;
   – poprawa profilu lipidowego;
   – poprawa metabolizmu węglowodanów;
   – zmniejszenie insulinooporności;
   – poprawa czynności śródbłonka;
   – zahamowanie rozwoju, a nawet regresja miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji;
   – poprawa wydolności układu krążeniowo-oddechowego;
   – poprawa wydolności narządu ruchu;
   – poprawa sprawności psychofizycznej;
   – mobilizacja pacjenta do współpracy w procesie kompleksowej rehabilitacji
   – kardiologicznej.
Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej
,,POLONIA” 38 – 481 Rymanów-Zdrój ul. Potockich 1
Tel: 13 43 574 18
Tel: 13 43 574 39
Tel: 13 43 574 94
Sekretariat wew. 109
Tel. kom: 530 843 178
fax. 13 43 574 18 wew. 550
Sekretariat wew. 109
Poczta elektroniczna :  kardiologia@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Foto galeria z Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „POLONIA”

Nasze zabiegi

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia w basenie

Ćwiczenia zespołowe

Diatermia krótkofalowa

Elektrostymulacja

Fonoforeza

Poprzednie
Następne
Skip to content