CENNIK

CENNIK

Koordynator ds. pielęgniarstwa  

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju zatrudni

Koordynatora ds. pielęgniarstwa  

Wymagania:

 • wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność podejmowania decyzji, inicjatywa oraz przedsiębiorczość,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • umiejętność zarządzania personelem i organizacji pracy w placówkach medycznych,
 • dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel),
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, podzielność uwagi,
 • empatia, komunikatywność i życzliwe podejście do pacjenta,
 • dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • koordynacja pracy personelu pielęgniarskiego,
 • systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej, stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy,
 • nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego,
 • uczestniczenie w spotkaniach powołanych w celu sprawniejszej realizacji wytyczonych zadań,
 • zarządzanie grafikami i czasem pracy,
 • zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi pacjenta zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń medycznych,
 • nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną,
 • udział w tworzeniu oraz aktualizowaniu procedur medycznych,
 • poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z klauzulą RODO w terminie do 30.04.2024 r. na adres e-mail: kadry@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie niezbędnej do procesu rekrutacji klauzuli RODO dostępnej na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/wp-content/uploa(…)

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • etap pierwszy – analiza przysłanych dokumentów,
 • etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

Spółka zastrzega sobie, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się tylko z wybranymi osobami.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie podmiotu: ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój lub pod nr tel.  13 43 57 456.

Poprzednie
Następne
Skip to content