ajax loader

Rymanów Zdrój położony jest 4 km na południe od miasta w dolinie Taboru, wśród gór zwanych Wzgórzami Rymanowskimi, które od wschodu osiągają wysokość 668 m n.p.m.

Uzdrowisko leży na pograniczu dwóch różniących się krajobrazowo mezoregionów karpackich: Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego, w dolinie rzeki Tabor i jej prawego dopływu – Czarnego Potoku, na wysokości od 360 do 390 m n.p.m.

Wzniesienia otaczające Rymanów Zdrój można podzielić na trzy grupy:

  1. Szczyty położone w widłach Taboru i Czarnego Potoku:

Żabia Góra (481 m n.p.m.) i dwuszczytowy Dział (673 m n.p.m. – kulminacja wschodnia i 668 m n.p.m. – kulminacja zachodnia).

  1. Szczyty wyrastające na zachód od uzdrowiska:

Mogiła (606 m n.p.m.) z Glorietką (572 m n.p.m.), Sucha Góra (611 m n.p.m.).

  1. Szczyty otaczające uzdrowisko od strony wschodniej:

Zamczyska (568 m n.p.m.), Kopiec (635 m n.p.m.).

 

Starówka miasta Rymanów znajduje się na wysokości 352 m n.p.m., a sanatoryjne obiekty wzniesione są w obszernej dolinie rzeki i na okolicznych stokach od 364 do 430 m n.p.m. Na północ od Rymanowa Zdroju ciągną się Doły Jasielsko – Sanockie, w tej części określane jako Kotlina Krośnieńska. W jej środku położone jest miasto Krosno odległe o 18 km. W kotlinie leży północna część Iwonicza oraz wsie Miejsce Piastowe, Łężany, Targowiska, Wróblik Królewski i Szlachecki, Milcza i Besko. W Rymanowie krzyżują się drogi biegnące z Krosna w stronę Sanoka oraz Rzeszowa, Przemyśla i Brzozowa, na południe przez uzdrowisko w stronę Jaślisk.

Gminy sąsiadujące: od strony wschodniej znajduje się gmina Besko, zachodniej gmina Iwonicz, południowej gmina Dukla i północnej gmina Haczów.