ajax loader

Profil leczniczy Rymanowa Zdroju jest oparty na szczególnych walorach przyrodoleczniczych klimatu i wód mineralnych. Unikalność klimatu polega na tym, że wykazuje on cechy klimatu górskiego, a dzięki znacznej zawartości jodu również cechy klimatu morskiego. Charakteryzuje się dużą zawartością ozonu, soli oraz względnie wysoką wilgotnością powietrza. Warto zwrócić też uwagę na to, że Rymanów Zdrój leży w jednym z najczystszych ekologicznie rejonów naszego kraju.

Klimat okolic uzdrowiska, podobnie jak całego Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich, kształtowany jest głównie przez masy powietrza polarno-morskiego (63% dni w roku) i powietrza polarno-kontynentalnego (26%). W związku z położeniem Rymanowa Zdroju w Beskidzie Niskim, największym obniżeniem równoleżnikowej bariery orograficznej Karpat, występują tu wiatry typu fenowego – tzw. rymanowskie. Miesiącem najchłodniejszym jest luty (-4,3°C), najcieplejszym lipiec (16,3°C). Charakterystykę stosunków termicznych uzupełniają ponadto wartości ekstremalne: absolutne maksimum przypada na czerwiec (32,4°C), absolutne minimum na marzec (-32,9°C). Najwyższą średnią liczbę dni z temperaturą maksymalną wyższą od 25°C obserwuje się w lipcu (9,2), z temperaturą minimalną niższą od -10°C w lutym (9,9).