ajax loader

W „Uzdrowisku Rymanów” S.A. funkcjonuje nowy oddział stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej. Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit”. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach stacjonarnych wynosi do 6 tygodni, średnio wykonywanych jest 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego Pacjenta.

Zasady przyjęć

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, geriatrycznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.

Pacjent dokonuje rejestracji w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit” osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Warunkiem zarejestrowania jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych Pacjenta, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego lub e-mail.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę rozpoczęcia rehabilitacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, pacjenci od dnia 10 stycznia 2022 r. będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej.

Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – część VIII kodu resortowego 4300

 

Dane kontaktowe:

Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”

38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Leśna 4

Telefon: 13 43 57 231  do 235 wew. 514

e-mail: zimowit2@uzdrowisko-rymanow.com.pl