ajax loader

Przetargi
DOTYCZĄCE USŁUG

Przetargi – Usługi

Uwaga – jeżeli jakiś link do pliku załącznika się nie otwiera, proszę spróbować
w innej przeglądarce internetowej (test poprawności wykonany w Mozilla Firefox)
lub najechać na łącze i kliknąć „otwórz link w nowej karcie” bądź „zapisz link jako”.
Dokumenty o ile są spakowane wymagają aktualnej wersji archiwizera zip/rar.

2022

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

RLE 01 22
Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymaniu czystości w obiektach 
„Uzdrowisko Rymanów S.A.” 
Ogłoszenie
SWZ
Dokumenty
Link do miniPortalu
JEDZ
Odwołanie
Informacja o wniesieniu odwołania
Pytania i odpowiedzi 1
Odpowiedź na odwołanie
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o zmianie terminu
Wycofanie odwołania
Pytania i odpowiedzi 3
Załączniki do pytań i odpowiedzi 3
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze Oferty
03-03-2022
03-03-2022
03-03-2022
08-03-2022
08-03-2022
15-03-2022
15-03-2022
15-03-2022
23-03-2022
25-03-2022
26-03-2022
29-03-2022
31-03-2022
31-03-2022
06-04-2022
06-04-2022
11-04-2022

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP 01 22
Świadczenie usług transportowych na
potrzeby Zakładu Produkcji Wód
Ogłoszenie
SWZ
Dokumenty
Informacja o kwocie
Informacje z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
Załącznik do wyboru oferty
14-01-2022
14-01-2022
14-01-2022
25-01-2022
25-01-2022
10-02-2022
10-02-2022

 

2021

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP 09 21
Świadczenie usług transportowych na
potrzeby Zakładu Produkcji Wód
Ogłoszenie
SWZ
Dokumenty
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
Ocena Ofert
08-12-2021
08-12-2021
08-12-2021
20-12-2021
21-12-2021
23-12-2021
23-12-2021

2020

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP 06 20
Świadczenie usług transportowych na
potrzeby Zakładu Produkcji Wód
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Pytania i odpowiedzi 1
Informacja z otwarcia o ofert
Informacja o wyborze oferty
Ocena Ofert
08-12-2020
08-12-2020
08-12-2020
10-12-2020
18-12-2020
23-12-2020
23-12-2020

 

2019

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP_07_19
Świadczenie usług transportowych na
potrzeby Zakładu Produkcji Wód
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Informacje z otwarcia ofert
Wybór Oferty
Załącznik
05-12-2019
05-12-2019
05-12-2019
17-12-2019
19-12-2019
19-12-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLŻ-03/19
Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Załączniki do OPZ
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Informacja z Otwarcia Ofert
Ocena Ofert
Wybór Oferty
15-05-2019
15-05-2019
15-05-2019
15-05-2019
27-05-2019
28-05-2019
27-05-2019
28-05-2019
30-05-2019
18-06-2019
18-06-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLŻ-02/19
Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wraz załącznikami
Dokumenty OPZ
JEDZ
Klucz Publiczny 
Zmiana Treści SIWZ
Pytania i Odpowiedzi 1
Pytanie i Odpowiedzi 3
Pytania i Odpowiedzi 2
Zmiana Treści SIWZ 2
Informacja z Otwarcia Ofert
Wybór Oferty
12-04-2019
12-04-2019
12-04-2019
12-04-2019
15-04-2019
15-04-2019
17-04-2019
17-04-2019
23-04-2019
24-04-2019
24-04-2019
26-04-2019
06-05-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLŻ-01/19
Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty 
JEDZ
Klucz publiczny
Pytania i odpowiedzi 01
Dokumenty 2
Informacje z otwarcia ofert
Unieważnienie
21-03-2019
21-03-2019
21-03-2019
21-03-2019
21-03-2019
01-04-2019
02-04-2019
05-04-2019
05-04-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLE-01/19
Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości 
w obiektach „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
JEDZ
Klucz publiczny
Pytania i odpowiedzi 1
Dokumenty w formie edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o odrzuceniu oferty
Wybór Oferty
25-02-2019
25-02-2019
25-02-2019
25-02-2019
25-02-2019
14-03-2019
14-03-2019
01-04-2019
01-04-2019
10-04-2019

2018

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP_06_18
Świadczenie usług transportowych
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Informacje z otwarcia ofert
Wybór Oferty
Załącznik do Wyboru Oferty
11-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
19-12-2018
21-12-2018
21-12-2018

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLE-01/18
Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości 
w obiektach „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ-PDF
JEDZ-XML
Klucz publiczny
Dokumenty
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2
Zmiana SIWZ
Informacje_z_otwarcia_ofert
Unieważnienie
22-11-2018
22-11-2018
22-11-2018
22-11-2018
22-11-2018
22-11-2018
19-12-2018
20-12-2018
21-12-2018
08-01-2019
17-01-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP_06_17
Świadczenie usług transportowych
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Informacja z Otwarcia Ofert
Zawiadomienie o Wyborze Oferty
Załącznik
12-12-2017
12-12-2017
12-12-2017
20-12-2017
27-12-2017
27-12-2017

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EP_08_16
Świadczenie usług transportowych
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie Grupa Kapitałowa
Wybór Oferty
Załącznik
13-12-2016
13-12-2016
13-12-2016
27-12-2016
27-12-2016
28-12-2016
28-12-2016

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

357649-2016

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
Ogłoszenie
Potwierdzenie
SIWZ
Dokumenty
Odpowiedzi_01
Odpowiedzi_02
Odpowiedzi_03
Informacje_z_Otwarcia_Ofert
Informacje_o_wyborze_Oferty
02-12-2016
02-12-2016
02-12-2016
02-12-2016
06-12-2016
07-12-2016
09-12-2016
15-12-2016
21-12-2016

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

346631-2016

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
Ogłoszenie
Potwierdzenie
SIWZ
Dokumenty
Ogłoszenie_o_zmianie_Ogłoszenia
Pytania_1
Informacja_z_otwarcia_ofert
Wybór_Oferty
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
24-11-2016
29-11-2016
02-12-2016
06-12-2016

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLŻ 01 16
Usługa polegająca na całodziennym żywieniu
 pacjentów Uzdrowisko Rymanów S.A. 
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Pytania i Odpowiedzi 1
Pytania i Odpowiedzi 2
Pytania i Odpowiedzi 3
Pytania i Odpowiedzi 4
Pytania i Odpowiedzi 5
Pytania i Odpowiedzi 6
Pytania i Odpowiedzi 7
Pytania i Odpowiedzi 8
Pytania i Odpowiedzi 9
Pytania i Odpowiedzi 10

Zmiana_SIWZ

Informacje_Dodatkowe
Wybór Oferty
Załącznik
05.02.2016
05.02.2016
05.02.2016
16.02.2016
22.02.2016
22.02.2016
17.02.2016
22.02.2016
22.02.2016
22.02.2016
18.02.2016
22.02.2016
22.02.2016

25.02.2016

25.02.2016
09.03.2016
09.03.2016

Rok 2015

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EPS 01 15
Świadczenie usług transportowych 
dla potrzeb Zakładu Produkcji Wód 
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Wybór Oferty
Załącznik
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
22.12.2015
22.12.2015

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLE_01_15
Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania 
czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. 
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Informacja o wniesieniu
odwołania

Odwołanie

Pytania i Odpowiedzi 1
Pytania i Odpowiedzi 2
Pytania i Odpowiedzi 3

Pytania i Odpowiedzi 4

Załącznik Nr 24 do 
SIWZ Obowiązujący Wzór

Informacja o wycofaniu
Odwołania

Wybór Oferty

Załącznik
29-10-2015
29-10-2015
29-10-2015


12.11.2015


12.11.2015

19.11.2015


19.11.2015


19.11.2015

24.11.2015

24.11.2015


04.12.2015


17.12.2015

17.12.2015

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DLŻ_01_15
Usługa polegająca na całodziennym żywieniu
 pacjentów Uzdrowisko Rymanów S.A. 
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty

Informacja o wniesieniu 
odwołania

Odwołanie

Odpowiedzi_03

Odpowiedzi_04

Odpowiedzi_05

Odpowiedzi_06

Odpowiedzi_07

Odpowiedzi_08

Odpowiedzi_09

Odpowiedzi_10

Załącznik Nr 10 do SIWZ 
Anulowany Formularz Oferty

Załącznik Nr 10 do SIWZ 
Obowiązujący Formularz Oferty

Odpowiedzi_11

Postanowienie KIO o Umorzeniu 
Postepowania Odwoławczego

Wybór_Oferty

Ocena_Ofert
Informacja o Wniesieniu
Odwołania

Odwołanie

Informacje_o_Wniesieniu_Odwołania_2

Odwołanie_2
29-10-2015


29-10-2015


29-10-2015

12.11.2015


12.11.2015

24-11-2015

24-11-2015

01.12.2015

01.02.2015

24-11-2015

24-11-2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015


01.12.2015


01.12.2015

04.12.2015


16.12.2015

16.12.2015


23.12.2015


23.12.2015

29.12.2015

29.12.2015