ajax loader

Przetargi – Roboty Budowlane

Uwaga – niektóre pliki są spakowane. Do otwarcia niezbędny jest archiwizer zip/rar.

2020

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-04/20

 Modernizacja energetyczna budynków "Eskulap" i
"Teresa", wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Załączniki wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi 1
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
20-11-2020
20-11-2020
20-11-2020
02-12-2020
07-12-2020
10-12-2020
14-12-2020

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-03/20

 Utworzenie oraz remont infrastruktury
turystyczno - rekreacyjnej
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Ocena Ofert
Informacja o wyborze oferty
03-09-2020
03-09-2020
03-09-2020
21-09-2020
28-09-2020
28-09-2020

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EM-01/20

 Remont i podniesienie standardu budynku 
sanatorium "Maria"
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania i Odpowiedzi
Pytania i Odpowiedzi 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
Załącznik do informacji o wyborze oferty
Wniosek-przełużenie terminu związania ofertą
09-06-2020
09-06-2020
09-06-2020
15-06-2020
19-06-2020
24-06-2020
16-07-2020
16-07-2020
20-07-2020

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-02/20

 Modernizacja energetyczna budynków "Eskulap" i
"Teresa", wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania i odpowiedzi 1
Informacja z Otwarcia Ofert
Unieważnie postępowania
15-05-2020
15-05-2020
15-05-2020
26-05-2020
02-06-2020
03-06-2020

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-01/20

Przebudowa zabytkowego budynku fizykoterapii

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania i Odpowiedzi 1
Specyfikacja Techniczna "STWIOR"
Zmiana terminu składania ofert
Informacje o zmianie ogłoszenia
Pytania i Odpowiedzi 2
Zaktualizowane Przedmiary
Pytania i Odpowiedzi 3
Otwarcie Ofert Online
Informacja z Otwarcia Ofert
Ocena Ofert
Informacja o wyborze oferty
26-02-2020
26-02-2020
26-02-2020
03-03-2020
03-03-2020
11-03-2020
11-03-2020
11-03-2020
11-03-2020
13-03-2020
23-03-2020
23-03-2020
08-04-2020
08-04-2020

 

2019

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-06/19

Utworzenie oraz remont ogólnodostępnej infrastruktury
turystyczno - rekreacyjnej

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania odpowiedzi 1
Pytania odpowiedzi 2
Informacja z Otwarcia Ofert
Ocena Ofert
Wybór Oferty
10-12-2019
10-12-2019
10-12-2019
19-12-2019
20-12-2019
30-12-2019
15-01-2020
15-01-2020

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-04/19

Modernizacja energetyczna budynków "Eskulap" i
"Teresa", wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania i odpowiedzi 01
Zał do pyt i odp 01
Unieważnienie
03-10-2019
03-10-2019
03-10-2019
22-10-2019
22-10-2019
29-10-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-03/19

Modernizacja energetyczna budynków "Eskulap" i
"Teresa", wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Unieważnienie
31-07-2019
31-07-2019
31-07-2019
19-08-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-02/19

Modernizacja energetyczna budynków "Eskulap" i
"Teresa", wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Załączniki_forma_edytowalna
Pytania i odpowiedzi 1
Informacja z Otwracia Ofert
Unieważnienie
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
14-06-2019
18-06-2019
25-06-2019
26-06-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-01/19

Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium Uzdrowiskowego 
„ANNA” w Rymanowie-Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania i Odpowiedzi 1
Załącznik do Odpowiedzi_1
Pytania i Odpowiedzi 2
Pytania i Odpowiedzi 5
Pytania i Odpowiedzi 4
Pytania i Odpowiedzi 7
Załączniki - Edytowalne
Pytania i Odpowiedzi 3
Pytania i Odpowiedzi 6
Pytania i Odpowiedzi 8
Załącznik do pyt i odp 8
Pytania i Odpowiedzi 9
Pytania i Odpowiedzi 10
Informacje z otwarcia ofert
Ocena Ofert
Wybór Oferty
29-03-2019
29-03-2019
29-03-2019
08-04-2019
08-04-2019
09-04-2019
09-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
12-04-2019
15-05-2019
15-05-2019

2018

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-10/18

Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium Uzdrowiskowego 
„ANNA” w Rymanowie-Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zmiana Ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi 01
Przedmiar
Odpowiedzi 02
Odpowiedzi 03
Odpowiedzi 04
Odpowiedzi 05
Odpowiedzi 06
Odpowiedzi 07
Odpowiedzi 08
Odpowiedzi 09
Odpowiedzi 10-11
Załącznik do Odpowiedzi 10-11
Informacja z Otwarcia Ofert
Unieważnienie
21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
04-01-2019
04-01-2019
08-01-2019
08-01-2019
11-01-2019
11-01-2019
14-01-2019
14-01-2019
14-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
16-01-2019
16-01-2019
17-01-2019
18-01-2019
22-01-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-09/18

Przebudowa części pomieszczeń parteru Szpitala Uzdrowiskowego 
"Eskulap" 
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zmiana Ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2
Odpowiedzi 3
Informacja z Otwarcia Ofert
Ocena Ofert
Wybór Oferty
21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
04-01-2019
04-01-2019
08-01-2019
08-01-2019
16-01-2019
18-01-2019
31-01-2019
31-01-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-08/18

Modernizacja pomieszczeń Zakładu Przyrodoleczniczego 
w Szpitalu Uzdrowiskowym „ZIMOWIT“ w Rymanowie-Zdroju 
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zmiana Ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi 01
Odpowiedzi 02
Informacja z Otwarcia Ofert Zimowit
Ocena Ofert
Wybór Oferty
20-12-2018
20-12-2018
20-12-2018
04-01-2019
04-01-2019
11-01-2019
11-01-2019
18-01-2019
04-02-2019
04-02-2019

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-05/18

Przebudowa budynku Sanatorium „GOŁĄBEK” 
w Rymanowie Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Pytania i Odpowiedzi_01
Informacja z Otwarcia Ofert
Ocena Ofert
Wybór Oferty
12-10-2018
12-10-2018
12-10-2018
23-10-2018
26-10-2018
31-10-2018
31-10-2018

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-04/18

Przebudowa budynku Sanatorium „GOŁĄBEK” 
w Rymanowie Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki_01
Pozostałe Załączniki
Pytania i Odpowiedzi_01
Ślepe Kosztorysy
Pytania i Odpowiedzi_02
Pytania i Odpowiedzi_03
Informacje z otwarcia Ofert
Oświadczenie - Grupa Kapitałowa
Unieważnienie Postępowania
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
02-10-2018
02-10-2018
04-10-2018
05-10-2018
08-10-2018
08-10-2018
10-10-2018

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-03/18

Remont i przebudowa budynku Opatrzność w
Rymanowie-Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki_01
Pozostałe Załączniki
Aktualizacja Przedmiaru Robót
Aktualny Przedmiar Robót Budowlanych
Pytania i Odpowiedzi_01
Aktualny Przedmiar Robót
Rysunek Branża Elektryczna
Informacje z otwarcia ofert
Wybór Oferty
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
24-09-2018
24-09-2018
02-10-2018
02-10-2018
02-10-2018
08-10-2018
12-10-2018

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-02/18

Przebudowa budynku Sanatorium „GOŁĄBEK” 
w Rymanowie Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki_01
Pozostałe Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania
03-09-2018
03-09-2018
03-09-2018
03-09-2018
20-09-2018

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DI-01/18

Remont i przebudowa budynku Opatrzność w
Rymanowie-Zdroju
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki_01
Pozostałe Załączniki
Pytania i Odpowiedzi_01
Przedmiar arch. Dot.Pytania i Odpowiedzi 01
Przedmiar san. Dot. Pytania i Odpowiedzi_01
Informacje z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
31-08-2018
31-08-2018
31-08-2018
31-08-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
17-09-2018
18-09-2018

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

ZIM-01/2017

Przebudowa części budynku A1 Szpitala Uzdrowiskowego
Zimowit w Rymanowie Zdroju  
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki_01
Załączniki_02
Odpowiedzi_01
Odpowiedzi_02
Odpowiedzi_02_zal_01
Odpowiedzi_03
Odpowiedzi_03_zal_01
Odpowiedzi_04
Odpowiedzi_05
Informacja z otwarcia ofert
Wybór Oferty
10-11-2017
10-11-2017
10-11-2017
10-11-2017
17-11-2017
17-11-2017
17-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
24-11-2017
27-11-2017
30-11-2017

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DB/03/2017

Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania
wody z ujęcia "Pod Kamieniołomem" w 
Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę  
Ogłoszenie
SIWZ
 Załączniki
Odpowiedzi_1
Informacja z Otwarcia Ofert
Unieważnienie Przetargu
25-08-2017
25-08-2017
25-08-2017
06.09.2017
11.09.2017
11.09.2017

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DB/02/2017

Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania
wody z ujęcia "Pod Kamieniołomem" w 
Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę  
Ogłoszenie
 SIWZ
 Załączniki
 Dokumentacja Projektowa
 Pytania i odpowiedzi 1
Informacje z otwarcia Ofert
Unieważnienie Przetargu
04-08-2017
 04-08-2017
 04-08-2017
 04-08-2017
 09-08-2017
21-08-2017
24-08-2017

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

DB/01/2017

Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania
wody z ujęcia "Pod Kamieniołomem" w 
Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę  
Ogłoszenie SIWZ Załączniki Dokumentacja Projektowa Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia Zmiana_terminu_składania_ofert Pytania_i_odpowiedzi_1 Informacja z Otwarcia Ofert Unieważnienie
23-06-2017
23-06-2017
23-06-2017
23-06-2017
14-07-2017
14-07-2017
14-07-2017
26.07.2017
31.07.2017

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EM/KDw/3/2016

Modernizacja obiektu Kasztanowy Dwór 
z przeznaczeniem na
 Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumenty
Informacja o zmianie terminu 
składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i Odpowiedzi_1

Ogłoszenie_o_zmianie_Ogłoszenia

Zmiana_SIWZ

Program_funkcjonalno_użytkowy

Pytania_i_odpowiedzi_2

Informacje_Podawane_Podczas_Sesji_Otwarcia_Ofert
Informacja o wyborze oferty
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
28-11-2016

28-11-2016
29-11-2016

30-11-2016

30-11-2016

30-11-2016

02-12-2016

05-12-2016
16-12-2016

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EM/KDw/2/2016

Modernizacja obiektu Kasztanowy Dwór 
z przeznaczeniem na
 Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie
SIWZ
Potwierdzenie
Dokumenty
 
Informacje_Podawane_Podczas_Sesji_Otwarcia_Ofert

Zawiadomienie_o_Unieważnieniu_Postępowania
24-10-2016
24-10-2016
24-10-2016
24-10-2016

08-11-2016

10-11-2016

 

SYMBOL

NAZWA PRZETARGU

PLIKI

DATA MODYFIKACJI

EM/Dź/1/2016

Modernizacja budynków Spółki będących w strukturach
 „Uzdrowiska Rymanów S.A .
Ogłoszenie
SIWZ
Potwierdzenie
Dokumenty
Informacje_z_otwarcia_ofert
Oświadczenie_grupa_kapitałowa
Informacja o wyborze oferty
27-09-2016
27-09-2016
27-09-2016
27-09-2016
19-10-2016
19-10-2016
03-11-2016