ajax loader

Turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum/ośrodku pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem/ orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum/ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim. Dofinansowanie można otrzymać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/18/0011/19 ważny do dnia 01.04.2022 r. W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON w następujących profilach:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z upośledzeniem umysłowym;
 • z padaczką;
 • ze schorzeniami układu krążenia;
 • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego.
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością

Wykaz obiektów ,,Uzdrowiska Rymanów” S.A. posiadających wpis do Rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Szpital Uzdrowiskowy „ESKULAP” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0006/19 ważny do dnia 01.05.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z padaczką
  • ze schorzeniami układu krążenia
  • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
  • z chorobami neurologicznymi
  • z otyłością
 2. Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0003/19 ważny do dnia 01.05.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z padaczką
  • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo – płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego
  • z chorobami neurologicznymi
  • z otyłością
 3. Sanatorium Uzdrowiskowe „MARIA” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0002/19 ważny do dnia 03.05.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z padaczką
  • ze schorzeniami układu krążenia
  • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
  • z chorobami neurologicznymi
  • z otyłością
 4. Sanatorium Uzdrowiskowe ,,TERESA” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0004/19 ważny do dnia 05.08.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z padaczką
  • ze schorzeniami układu krążenia
  • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
  • z chorobami neurologicznymi
  • z otyłością

W ramach pobytu zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie , nadzór lekarski (wizyta wstępna, zlecenie zabiegów, wizyta końcowa i doraźne w razie potrzeby), całodobową opiekę pielęgniarską, trzy zabiegi dziennie w Uzdrowiskowym Zakładzie Przyrodoleczniczym, program kulturalno-oświatowy realizowany w ramach ośrodka. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym rozpoczyna się od godz. 1400 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 1200 w dniu wyjazdu.

Terminy przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych oraz wybór ośrodka

należy uzgadniać z Biurem Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 574 61 lub 13 43 57 755.

Koszty dodatkowe: Każdy kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu opłaty uzdrowiskowej zgodnej z Uchwałą Rady Miejskiej Rymanów w wysokości 4 zł za każdy dzień pobytu.

Opłatę klimatyczną należy uiścić gotówką w Biurze Obsługi Kuracjusza. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum/ośrodku pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem/ orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum/ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim. Dofinansowanie można otrzymać tylko jeden raz w roku kalendarzowym. „Uzdrowisko Rymanów” S.A. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/18/0011/19 ważny do dnia 01.04.2022 r.

W turnusach usprawniająco – rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON w następujących profilach:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo- płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami nerek i dróg moczowych,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z otyłością.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci organizowane są w Szpitalu Uzdrowiskowym ,,ZIMOWIT”

Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0003/19 ważny do dnia 01.05.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo – płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z otyłością.

Terminy przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci należy uzgadniać z Biurem Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 574 61 lub 13 43 57 755.

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym rozpoczyna się od godz. 1400 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 1200 w dniu wyjazdu.