ajax loader

Jeden z największych i najnowocześniejszych w kraju ośrodków przeznaczony dla celów rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krążenia, a w szczególności chorych po operacjach kardiochirurgicznych i po zawałach serca.

To nowoczesny obiekt o wysokim standardzie położony w centrum uzdrowiska, na terenie rozległego parku zdrojowego.
Budynek bez barier architektonicznych, wyposażony w windę. Posiada 120 miejsc.
Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV- sat, telefonem, bezprzewodowym dostępem do sieci Internet (HOT SPOT).

 

Podkarpackie Centrum
Rehabilitacji Kardiologicznej
,,POLONIA”

38 – 481 Rymanów-Zdrój
ul. Potockich 1

Tel: 13 43 574 18
Tel: 13 43 574 39
Tel: 13 43 574 94

fax. 13 43 574 18 wew. 550

Sekretariat wew. 109

Poczta Sekretariat:
kardiologia@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Dyrektor Szpitala:
dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc:
abanc@uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

PoloniaHALF

 

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta na rehabilitacje jest e-skierowanie oraz kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, pacjenci od dnia 10 stycznia 2022 r. będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – część VIII kodu resortowego 4308

Oferujemy pobyt refundowany przez NFZ

rehabilitacja w warunkach stacjonarnych wiąże się z całodobowym pobytem w Szpitalu – bez przepustek.

 

Świadczenia rozliczane są przez NFZ wg JGP (jednorodne grupy pacjentów) i przysługują chorym z następującymi rozpoznaniami:

 • I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
 • I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
 • I50.9 Niewydolność serca, nie określona
 • Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
 • Z95.2 Obecność protez zastawek serca,
 • Z95.5. Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.

Przyjęcie na rehabilitację w warunkach stacjonarnych może nastąpić wg NFZ max do 56 dni od wypisu z ośrodka ostrej fazy.

Maksymalny czas trwania rehabilitacji może wynosić do 5 tyg. u osób z chorobami współistniejącymi.

Warunkiem przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie oraz kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

Na tą formę rehabilitacji, w ramach kontynuacji leczenia, kieruje lekarz oddziału szpitalnego:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,

lub lekarz poradni:

 • kardiologicznej
 • rehabilitacyjnej

W naszym Ośrodku rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o standardy Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Po przyjęciu następuje kwalifikacja wstępna, stratyfikacja ryzyka, określenie modelu rehabilitacji A   B   C   D :

 1. ocena stopnia uszkodzenia serca
 2. określenie zagrożenia nagłym zgonem
 3. określenie czynników ryzyka niewydolności krążenia

 W tym celu przeprowadza się niezbędną diagnostykę :

 • badanie lekarskie
 • ekg
 • echokardiografia
 • ocena wydolności fizycznej (test korytarzowy, próba wysiłkowa na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, lub badanie ergospirometryczne).
 • 24 godzinne monitorowanie ekg metodą Holtera
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia metodą Holtera
 • RTG klatki piersiowej
 • badania laboratoryjne

 Jakość świadczonych usług to kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zapewniona przez doświadczony zespół w skład którego wchodzą:

 1. Lekarze
 2. Pielęgniarki
 3. Fizjoterapeuci
 4. Psycholog
 5. Dietetyk

 W ramach rehabilitacji oferujemy:

Kinezyterapię:

 1. gimnastyki oddechowe indywidualne i grupowe
 2. gimnastyki ogólnousprawniające indywidualne i grupowe,
 3. trening marszowy w tym trening z przyborami (Nordic Walking)
 4. monitorowany trening rowerowy interwałowy, ciągły
 5. ćwiczenia czynne wolne

 Fizykoterapię:

 1. masaż pneumatyczny
 2. laser
 3. magnetronik
 4. masaż ręczny
 5. lampa sollux

Kształcimy studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego i WSIZu.

 Dążymy do osiągnięcia następujących efektów rehabilitacji kardiologicznej:

 1.  modyfikacja czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca;
 2. zwiększenie aktywności fizycznej;
 3. zaprzestanie palenia tytoniu;
 4. obniżenie wartości ciśnienia tętniczego;
 5. zmniejszenie masy ciała;
 6. poprawa profilu lipidowego;
 7. poprawa metabolizmu węglowodanów;
 8. zmniejszenie insulinooporności;
 9. poprawa czynności śródbłonka;
 10. zahamowanie rozwoju, a nawet regresja miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji;
 11. poprawa wydolności układu krążeniowo-oddechowego;
 12. poprawa wydolności narządu ruchu;
 13. poprawa sprawności psychofizycznej;
 14. mobilizacja pacjenta do współpracy w procesie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.