ajax loader

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. realizuje program z zakresu rehabilitacji w trybie stacjonarnym dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19  w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cel rehabilitacji:  poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów w stanie średnim lub ciężkim.

 

Warunki kwalifikacji pacjenta do świadczenia:

Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

 Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

  • datę zakończenia izolacji domowej, lub
  • datę wypisu ze szpitala, lub
  • datę wypisu z izolatorium.

 

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego) choroby COVID-19.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC>2.

 

Pacjent dokonuje rejestracji skierowania w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Eskulap” osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Warunkiem zarejestrowania jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych Pacjenta, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego lub e-mail.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin rozpoczęcia rehabilitacji.

 

Dane kontaktowe:

Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „Eskulap”

Parkowa 5, 38-481 Rymanów Zdrój, tel. 13 43 57 108

   e-mail: rehabilitacja@uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Pobierz Skierowanie

Załącznik nr 1 do Programu – skala PCFS

Załącznik nr 2 do Programu – ocena objawów po COVID-19

 

* jeżeli jakiś link do pliku załącznika się nie otwiera, proszę spróbować w innej przeglądarce internetowej (test poprawności wykonany w Mozilla Firefox)