ajax loader

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Świtezianka” udziela świadczeń Pacjentom wymagającym kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W ramach leczenia dochodzący na zabiegi Pacjenci mogą skorzystać z pakietu świadczeń rehabilitacyjnych, które są  w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka dziennego wynosi minimum 3 tygodnie, średnio wykonywanych jest 5 zabiegów dziennie u każdego Pacjenta. W czasie pobytu do dyspozycji Pacjentów jest pokój wypoczynkowy.

Zasady przyjęć

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych. Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie i wyniki podstawowych badań.

Pacjent dokonuje rejestracji w Biurze Obsługi Kuracjusza osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Warunkiem zarejestrowania jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych Pacjenta, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego lub e-mail.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę rozpoczęcia rehabilitacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, pacjenci od dnia 10 stycznia 2022 r. będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej.

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – część VIII kodu resortowego 2300

 

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Kuracjusza: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 53

Telefon: 13 43 57 461 lub 13 43 57 755

e-mail: biurouslug@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Zalecamy, aby pacjent przyszedł na Oddział w stroju sportowym oraz zabrał ze sobą ręcznik.