ajax loader

W pracowniach diagnostycznych zlokalizowanych w komórkach organizacyjnych „Uzdrowisko Rymanów” S.A wykonywane są następujące badania:

  • echokardiografia z Dopplerem kolorowym,
  • 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,
  • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia krwi,
  • testy wysiłkowe na bieżni,
  • EKG spoczynkowe,
  • Spirometria,
  • Ergospirometria