ajax loader

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 roku w „Uzdrowisku Rymanów” S.A. funkcjonuje nowy oddział rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych.

Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu Uzdrowiskowym „Eskulap”, położonym w sercu parku zdrojowego, w miejscu o wyjątkowych walorach klimatycznych oraz przyrodniczych. Dysponuje komfortowymi pokojami dla pacjentów, wyposażony w nowoczesną bazę diagnostyczną i rehabilitacyjną. Na oddziale pracuje doświadczoną kadra lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Świadczenia z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej kierowane są do pacjentów wymagających stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.

Wskazania do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych:

 • przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
 • rozedma i pylica płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
 • POChP;
 • przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
 • astma oskrzelowa, po zaostrzeniach;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • mukowiscydoza;
 • stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.

Przeciwwskazania do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych:

 • choroby układu oddechowego z objawami niewydolności krążenia i zaawansowanej niewydolności oddechowej;
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzeń;
 • ostre stany chorobowe;
 • choroby nowotworowe;
 • gruźlica płuc;
 • zaawansowana pylica;
 • promienica płuc;
 • astma oskrzelowa wymagająca hospitalizacji;
 • rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem;
 • stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez lekarza:

 • oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii – w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego.
 • poradni gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej wynosi 3 tygodnie.

 • Zastrzega się możliwość dyskwalifikacji pacjenta do przyjęcia ze względu na niezgodność danych ze skierowania ze stanem faktycznym pacjenta.
 • Pacjent powinien być zaopatrzony w aktualną dokumentację medyczną i ewentualnie kartę leczenia szpitalnego.

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym – po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki oczekujących.

OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SĄ UPRAWNIONE DO REHABILITACJI POZA KOLEJNOŚCIĄ, CO WYNIKA Z USTAWY Z DNIA 09 MAJA 2018 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH WSPIERAJĄCYCH OSOBY O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Dz.U. 2018 poz. 9)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, pacjenci od dnia 10 stycznia 2022 r. będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej.

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej – część VIII kodu resortowego 4310

W sprawie przyjęcia na oddział prosimy o kontakt:

 Sekretarka medyczna przyjmuje w godzinach: 7:00 – 14:00

tel/fax: 13 435 71 08 w. 131

e-mail: anlorenc@uzdrowisko-rymanow.com.pl

“Uzdrowisko Rymanów” S.A.

ul. Parkowa 5

38 – 481 Rymanów Zdrój