ajax loader

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie Fizjoterapia Ambulatoryjna. Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjna obejmuje realizację zabiegów leczniczych w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, przy czym jednemu świadczeniodawcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Zasady przyjęć

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy zarejestrować do 30 dni od dnia jego wystawienia. Świadczenia zdrowotne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej udzielane są według kolejności zgłoszeń.

Pacjent dokonuje rejestracji w Biurze Obsługi Kuracjusza osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Warunkiem zarejestrowania jest wystawienie skierowania elektronicznego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych Pacjenta, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL i kod PIN / klucz skierowania, telefonu kontaktowego lub e-mail.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin rozpoczęcia rehabilitacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, pacjenci od dnia 10 stycznia 2022 r. będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej.

Pracownia Fizjoterapeutyczna – część VIII kodu resortowego 1310

Zalecamy, aby pacjent przyszedł na Oddział w stroju sportowym oraz zabrał ze sobą ręcznik.

 

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Kuracjusza: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 53

Telefon: 13 43 57 461 lub 13 43 57 755

e-mail: biurouslug@uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

* jeżeli jakiś link do pliku załącznika się nie otwiera, proszę spróbować w innej przeglądarce internetowej (test poprawności wykonany w Mozilla Firefox)