ajax loader

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. realizuje program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cel główny programu: wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19.

Cele szczegółowe programu:

  1. poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;
  2. zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;
  3. edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

 

Warunki kwalifikacji pacjenta do świadczenia:

  1. Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.
  2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  3. Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  4. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów – w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4)

Pacjent dokonuje rejestracji skierowania w Biurze Obsługi Kuracjusza osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Warunkiem zarejestrowania jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych Pacjenta, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego lub e-mail.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin rozpoczęcia rehabilitacji.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Kuracjusza: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 53

Telefon: 13 43 57 461 lub 13 43 57 755

e-mail: biurouslug@uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Pobierz Skierowanie

 

* jeżeli jakiś link do pliku załącznika się nie otwiera, proszę spróbować w innej przeglądarce internetowej (test poprawności wykonany w Mozilla Firefox)