ajax loader

1 czerwca 2019r. w Sali konferencyjnej Hotel&Restaurant „Świtezianka” odbyła się II Podkarpacka Konferencja Naukowa Poświęcona Lecznictwu Uzdrowiskowemu Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisko Rymanów S.A.

Organizatorami wydarzenia był Zarząd „Uzdrowisko Rymanów” S.A. oraz Zespół Szkół Sanatoryjnych w Rymanowie-Zdroju. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Władysław Ortyl oraz Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart.

Celem konferencji były rozważania nad aktualnymi zagrożeniami oraz problemami zdrowotnymi dotykającymi dzieci, które najczęściej odwiedzają Uzdrowisko Rymanów jako kuracjusze. Prelekcje przygotowali lekarze specjaliści z zakresu: laryngologii, ortopedii, diabetologii. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęli: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.