CENNIK

CENNIK

Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0003/19 ważny do dnia 01.05.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z padaczką
  • z chorobami reumatycznymi, układu moczowo – płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego
  • z chorobami neurologicznymi,
  • z otyłością.

Skip to content