CENNIK

CENNIK

Oferta dla dzieci

Opis ofert dla dzieci

Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT” w Rymanowie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież, które potrzebują rehabilitacji, do skorzystania z naszych turnusów rehabilitacyjnych. Nasze turnusy to nie tylko aktywna rehabilitacja, ale również czas wypoczynku i zabawy.

Podczas pobytu w naszym uzdrowisku dzieci będą miały możliwość poprawy swojej kondycji psychofizycznej, a także rozwoju umiejętności społecznych poprzez nawiązywanie nowych kontaktów, realizację i rozwijanie swoich zainteresowań oraz uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci organizowane są w Szpitalu Uzdrowiskowym ,,ZIMOWIT”

Oferujemy turnusy rehabilitacyjne trwające nie krócej niż 14 dni dla dzieci z różnymi schorzeniami, takimi jak: dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), upośledzenie umysłowe, padaczka, choroby reumatyczne, układu moczowo-płciowego, schorzenia układu oddechowego, choroby neurologiczne oraz otyłość.

Nasz szpital jest w pełni wyposażony w niezbędny sprzęt i zaplecze medyczne, a nasi doświadczeni specjaliści z zakresu rehabilitacji oraz personel medyczny zapewnią dzieciom kompleksową opiekę i pomoc w procesie rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z naszych turnusów rehabilitacyjnych i doświadczenia wspaniałych wakacji w pięknym uzdrowisku Rymanów.

Skip to content