CENNIK

CENNIK

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody miał na celu przyspieszenie zmian zmierzających do rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją, a ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania w tym zakresie.

Woda, aby mogła służyć zdrowiu, musi wyróżniać się odpowiednią czystością chemiczną i bakteriologiczną oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Takie warunki spełniają wody produkowane przez Uzdrowisko Rymanów S.A. które są pierwotnie czyste i zabezpieczone w odpowiednim opakowaniu przed skażeniem. Składniki mineralne zawarte w wodzie do picia wprowadzone do organizmu powodują właściwą przemianę materii i zapobiegają różnorodnym schorzeniom i dolegliwościom.

Zapraszamy do lektury artykułu w dzienniku „Nowiny”

Poprzednie
Następne
Skip to content