ajax loader

Adobe Photoshop PDF

 

REGULAMIN KONKURSU

Czym jest widokówka? To karta pocztowa z pejzażem, ciekawym obiektem na odwrocie wysyłana zazwyczaj bliskim osobom podczas podróży. Widokówka ma na celu pokazać interesujące miejsca które odwiedzamy, zachęcić innych do ich zobaczenia. Podróżując szukamy ciekawych miejsc, a przecież tak wiele ich jest w Rymanowie Zdroju.

Celem konkursu jest stworzenie projektu karty pocztowej pokazującej dzisiejszy Rymanów ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności, pomysłowości i swobody twórczej uczestnika konkursu.

 

ORGANIZATOR : 

 1. Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 2. „Uzdrowisko Rymanów” S.A.,
 3. Gmina Rymanów,
 4. Szkoła Sanatoryjna.

 

CELE KONKURSU: 

 1. Prezentacja Uzdrowiska Rymanów Zdrój.
 2. Zainspirowanie do poszukiwań ciekawych miejsc w Uzdrowisku.
 3. Rozbudzenie umiejętności poszukiwań, obserwacji i prezentacji Uzdrowiska.
 4. Promocja zdolności artystycznych osób mieszkających w naszym województwie.
 5. Stworzenie interesujących kompozycji graficznych wykonanych samodzielnie lub z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
 6. Wspieranie aktywności i inicjatyw rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności.

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci przedszkolnych,
 • szkół podstawowych klas 1-6,
 • gimnazjów.
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie karty pocztowej pt. „Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci” w formie fotografii, prac plastycznych lub innych prac z wykorzystaniem oprogramowania graficznego.
 2. Format pracy nie powinien przekraczać rozmiaru A3 (420x297mm)
 3. Technika prac:
 • fotografia z wykonanym fotomontażem za pomocą dowolnego oprogramowania graficznego. Dopuszcza się wykorzystanie techniki mieszanej – fotomontaż z elementami grafiki,
 • prace plastyczne wykonane dowolną techniką,
 • grafika komputerowa.
 1. Wykorzystane do wykonania widokówki zdjęcia lub inne prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. Prace, w których zostaną wykorzystane zdjęcia pobrane z Internetu zostaną zdyskwalifikowane.
 2. Fotomontaż powinien zawierać od 1 do 6 zdjęć. Widokówka powinna być zapisana w pliku graficznym JPG z rozdzielczością 1600×1200 pikseli. Do widokówki zaprojektowanej przy wykorzystaniu fotografii należy dołączyć oryginalne zdjęcia w postaci cyfrowej (CD) wykorzystane do fotomontażu.
 3. Na widokówce powinno być umieszczone logo „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
 4. Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie 2 karty pocztowe.
 5. Prace konkursowe powinny być przekazane w zaklejonych i opisanych kopertach na adres: „Uzdrowisko Rymanów” S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój.

Wraz z podstawowymi danymi: nazwisko imię autora, nazwa i adres szkoły*, nazwisko i imię opiekuna* oraz dane teleadresowe autora pracy. Wraz z pracą należy przesłać podpisaną kartę zgłoszenia. W przypadku prac do których wykorzystano zdjęcia prosimy o ich dołączenie w formie zapisu elektronicznego (płyta CD)

 1. Termin dostarczania prac do 28 maja 2015 r.
 2. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych.
 3. Prace nieodpowiadające na hasło konkursu nie będą oceniane przez jury.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2015 o godz. 13:00 w Rymanowie Zdroju podczas Imprezy plenerowej „Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci”.
 5. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Mogą być przez niego dowolnie przetwarzane, publikowane oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używane w celach promocyjnych.
 6. Przesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 7. Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl.
  Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować
  na adres: afabisz@uzdrowisko-rymanow.com.pl.

Karta Zgłoszenia